AVG

De AVG

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. Verenigingen krijgen hier ook mee te maken. Ook Cargaz is dus gebonden aan deze nieuwe regels.

De realiteit is echter dat Cargaz geen enkel persoonsgegeven van haar leden vastlegt. De website wordt slechts gebruikt voor het doorgeven van agenda’s, uitslagen, standen e.d.

Wanneer hierin wijzigingen komen dan zal deze pagina worden aangepast.